znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KEHILA Žilina, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42168163
Seat
Hollého 9, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
12/08
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
03.11.2008

Founders (Legal persons)
  • Židovská Náboženská Obec Žilina
    Hollého 361/9, 01001 Žilina
    IČO: 31932525
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Dušan Klago From:03.11.2008To:11.10.2013
  • Mgr. Tomáš Venetianer From:11.10.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby zamerané najmä na tvorbu, rozvoj, ochranu a obnovu duchovných a kultúrnych hodnôt súvisiacich so židovskou kultúrou. S cieľom splnenia uvedeného účelu bude nezisková organizácia najmä:
a) organizovať obnovu historických a kultúrnych budov súvisiacich so židovskou kultúrou na Slovensku,
b) organizovať kultúrne, vzdelávacie a vedecké podujatia, ktorých účelom bude prezentácia, rozvoj, spoznávanie a skúmanie židovskej kultúry.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |