znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BKLOKYBB n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45023131
Seat
Na Graniari 19, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
30/2008
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
03.11.2008
Date of cancellation
26.06.2019
Legal title of Cancellation
Rozhodnutie správnej rady o zrušení

Date of liquidation start
26.06.2019
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Štefan Vaško
    born 18.10.1945
    Deposit: 331.93 EUR

Statutory body: Director
  • Štefan Vaško From:30.10.2008To:25.06.2019

Type of the generally beneficial services
Poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania, výchovy a telesnej kultúry:
- rozvoja bedmintonu pre širokú verejnosť
- výchovy a rozvoja mládežníckych kategórií v bedmintone
- usporiadavanie športových podujatí v bedmintone všetkých kategórií
- propagácia partnerov v rámci organizovaných podujatí

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |