znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra sociálneho marketingu a personálneho manažmentu PROSPERA n.o. Košice skrátený názov: Agentúra PROSPERA Košice n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35583266
Seat
Bajzova 14, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/15/2008
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
18.08.2008
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Dr. Ladislav Kopper

Statutory body: Director
  • Mária Matúšová From:18.09.2008To:

Type of the generally beneficial services
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby
- činnosti v tvorbe a ochrane životného prostredia a ochrane zdravia obyvateľstva
- vzdelávanie, výchova a rozvoj športu a telesnej kultúry
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- podpora rozvoja a integrácie Rómskej národnostnej menšiny v SR
- poradenská, metodická, vzdelávacia, školiaca a rekvalifikačná činnosť

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |