znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
INOVA NOVA, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986121
Seat
Osvaldova 28, 91701 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-118/2008
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
25.08.2008

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Ladislav KováčDeposit: 49.79 EUR
  • Mgr. Pavol TatárDeposit: 49.79 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Lucia Dávidová From:25.08.2008To:12.12.2012
  • Ing. Pavol Pavlík From:12.12.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:

1. Poradenské a konzultačné služby súvisiace s prípravou
a realizáciou projektov zameraných na podporu
regionálneho rozvoja a zamestnanosti ako aj na oblasť
vedecko-technických a informačných služieb

2. Vzdelávanie zamerané na organizáciu seminárov, kurzov
a workshopov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |