znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NsP Dunajská Streda, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986091
Seat
Winterova 41, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-115/2008
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
13.06.2008
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Ceremony, s.r.o., v zastúpení konateľom Petrom Burianom
    Borodáčova 4A /3114, 82103 Bratislava
    IČO: 36785202
    Deposit: 331.93 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Jozef Durdík From:13.06.2008To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
- Poskytovanie služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti
- Udržiavanie zdravotnej dostupnosti najmä pre obyvateľov
dunajsko-stredského regiónu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |