znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BENDIAMO, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887955
Seat
Francisciho 14, 05401 Levoča, Slovenská republika
Website
Registration number
0229
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
06.03.2008
Date of cancellation
16.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jana SámelováDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Jana Sámelová From:06.03.2008To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať:

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
c) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
e) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
f) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
g) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
h) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |