znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Informovaný občan n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986015
Seat
A. Hlinku 355, 91921 Zeleneč, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-107/2008
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
18.01.2008
Date of cancellation
16.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Dušan Smith
    born 16.01.1980
  • Mária Lukačovičová

Statutory body: Director
  • Ing. Pavol Blaškovič From:18.01.2008To:15.07.2010

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
2. ochrana ľudských práv a základných slobôd
3. výskum, vývoj vedecko-technické služby a informačné služby
4. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
5. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
6. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |