znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KVALITA ŽIVOTA n.o. skrátený názov KŽ n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37925113
Seat
Sekčovská 54, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
244
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
11.01.2008
Date of cancellation
08.01.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Jana SLÁDKOVÁDeposit: 33.19 EUR
  • doc. PhDr. Mária MACHALOVÁ

Statutory body: Director
  • MUDr. Jana SLÁDKOVÁ From:11.01.2008To:14.10.2008
  • doc. PhDr. Mária MACHALOVÁ From:14.10.2008To:07.01.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt zamerané na zlepšenie kvality života v spoločnosti a bude poskytovať najmä tieto služby:
- služby organizovania rôznych stretnutí, kultúrnych a spoločenských podujatí, seminárov, prezentácií a besied,
- ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby v oblasti osvety, vypracovávanie rôznych rozborov, analýz, koncepcií, zároveň aj zverejňovanie informácií z uvedenej oblasti prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |