znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Baziliade, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582995
Seat
Sídl. P.o. Hviezdoslava 48/77, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/49/2007
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
13.12.2007
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Gréckokatolícka cirkev, farnosť Veľké Kapušany
    Sídl. P.o. Hviezdoslava 48/77, 07901 Veľké Kapušany
    IČO: 42096448
    Deposit: 165.96 EUR   Nep. vklad: 65753.83 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mikuláš Ďurkovič From:13.12.2007To:

Type of the generally beneficial services
- služby sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- služby na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- služby na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |