znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nádej pre plnohodnotný život, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582979
Seat
Nižné Kapustníky 2, 04012 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/47/2007
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
07.12.2007
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jozef MoskaľDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Jozef Moskaľ From:07.12.2007To:

Type of the generally beneficial services
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
b) poskytovanie zdravotnej starostlivosti
c) poskytovanie služieb za účelom duchovného a fyzického rozvoja ľudí všetkých vekových kategórií a zlepšenia zdravia ľudí

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |