znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986953
Seat
Miletičova 559/21, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-101/2007
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
26.11.2007

Founders (Legal persons)
 • Unia miest Slovenska, v zastúpení prezidentom Ing. Štefanom Bošňíákom
  Prepoštská 4, 81101 Bratislava
  IČO: 30808847
 • Communal Consult, s,r.,o. v zastúpení jej konateľom Ing. Viktorom Nižňanskiým
  Nám. SNP 4, 92101 Piešťany
  IČO: 36779032
 • MIM, s.r.o., v zastúpení konteľom Ing. Romanom Červeňanským
  Slnečná 211/1, 01003 Žilina
  IČO: 36395820
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Viktor Nižňanský From:26.11.2007To:13.09.2010
 • Katarína Hallová From:13.09.2010To:11.04.2011
 • Ing. Peter Rafaj From:11.04.2011To:13.12.2012
 • Ing. Viktor Nižňanský
  born 25.04.1953
   From:13.12.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:
1. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
2. Vzdelávanie
3. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |