znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ADAM n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000823
Seat
Jantárová ulica 14984/6, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
36/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
21.11.2007
Date of cancellation
15.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Miroslav ĎurošDeposit: 331.93 EUR

Statutory body: Director
  • MUDr. Gabriela Mláková From:21.11.2007To:28.07.2016
  • MUDr. Peter Heinrich
    born 04.09.1973
     From:28.07.2016To:15.07.2016

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

a/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovaním krúžkov a programov s cieľom prezentácie duchovných hodnôt
- zabezpečovaním prednášok, spoločenských stretnutí a iných verejných vystúpení s cieľom prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt

b/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry organizovaním:
- voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti
- športových a turistických podujatí počas voľných a prázdninových dní
- detských a mládežníckych táborov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |