znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Raketlon n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887793
Seat
Plzenská 2, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0213
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.11.2007
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Vádium d.r.o.
    Plzenská 2827/2, 08001 Prešov
    IČO: 31720161
    Deposit: 331.93 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mgr. Rastislav Stolárik From:16.11.2007To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje služby v oblasti:
- rozvoja telesnej kultúry
- výchovy a harmonickej osobnosti
- osvety a propagácie športu
- ochrany zdravia
- propagácie zdravého životného štýlu obyvateľstva
- podpora kvalitného a aktívneho trávenia voľného času

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |