znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BIOLUX n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887769
Seat
Hencovská 2022/136, 09302 Hencovce, Slovenská republika
Website
Registration number
0210
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
19.10.2007
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Jozef Petro-Vencel
  • MUDr. Jozef Petro-Vencel

Statutory body: Director
  • MUDr. Jozef Petro-Vencel From:19.10.2007To:

Type of the generally beneficial services
- Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti pre osoby vyžadujúce zvýšenú starostlivosť.
- Prevádzať určité činnosti opatrovateľskej starostlivosti ťažšie zdravotne postihnutým ( 195/1998 Z.z. § 14 ods. 2 písm. b)
- Poskytovať niektoré možné spôsoby zdravotnej starostlivosti nemocným i možné psychoterapeutické postupy.
- Nadväzovať a využívať kontakty so SZZP, SČK, starostami obcí, farskými úradmi a praktickými lekármi.
- Zakladať hnutia pre charitu i charitatívne združenia a využívať ich pre služby nemocným.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |