znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LEVATIO, nezisková organizácia skratka: LEVATIO, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582880
Seat
Lesná 10, 04414 Čaňa, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/38/2007
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
31.10.2007
Date of cancellation
17.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Marcel Hoholko
  born 28.02.1972
  Deposit: 331.93 EUR
 • Mgr. Soňa Hoholková
  born 17.06.1973
  Deposit: 331.93 EUR

Statutory body: Director
 • Mgr. Soňa Hoholková From:31.10.2007To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje:

a) doživotné a komplexné ošetrovateľské a opatrovateľské služby pre starých a ťažko chorých občanov formou sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
b) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
e) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
f) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |