znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BIO EAN, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000696
Seat
Tichá 1219/1, 98201 Tornaľa, Slovenská republika
Website
Registration number
23/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
10.08.2007
Date of cancellation
15.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Július Rezník
    born 27.09.1969
    Deposit: 99.58 EUR

Statutory body: Director
  • Július Rezník From:09.08.2007To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
1. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení,
2. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti poľnohospodárstva,
alternatívnych zdrojov energie a lesného hospodárstva,
- spracovanie biomasy do formy vhodnej na energetické využívanie - formou
investičnej podpory spracovateľom v maximálnej možnej výške umožnenej
legislatívou EÚ o štátnej pomoci,
- pestovanie rýchlorastúcich drevín pre využitie biomasy z energetických porastov.
3. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- spracovanie projektov výstavby tepelných zdrojov na báze drevnej biomasy s cieľom
vytvorenia siete spotrebiteľov schopných efektívne využívať zdroje drevnej biomasy.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |