znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"JESEŇ ŽIVOTA KVETNICA, n.o." v likvidácii
Sídlo
Vila Hollý , 05801 Poprad, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Prešov
IČO
37887696
Dátum vzniku
27.07.2007
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Ing. Anna Harabinová, Hraničná 656/1, 05801 PopradVklad: 99.58 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Ing. Anna Harabinová, Hraničná 656/1, 05801 PopradOd: 27.07.2007Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Druh všeobecne prospešných služieb:
a/ opatrovateľská služba (§ 15 zákona o sociálnej pomoci)
b/ organizovanie spoločného stravovania (§ 16 zákona o sociálnej pomoci)
c/ prepravná služba (§ 17 zákona o sociálnej pomoci)
d/ starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb:
- domove sociálnych služieb ( §20 až 23 zákona o sociálne pomoci)
- domove dôchodcov ( § 24 zákona o sociálnej pomoci)
- rehabilitačnom stredisku (§ 33 zákona o sociálnej pomoci)
- domove - penzióne pre dôchodcov (§ 34a zákona o sociálnej pomoci)
- klube dôchodcov (§ 35 zákona o sociálnej pomoci)
- jedálni pre dôchodcov (§36 zákona o sociálnej pomoci)
- práčovni (38 zákona o sociálnej pomoci)

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |