znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EURÓPSKY INTEGROVANÝ INŠTITÚT VZDELÁVANIA n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582766
Seat
tr. SNP 42, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/26/2007
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
18.07.2007
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Peter Grendel, PhD.Deposit: 165.96 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Peter Grendel, PhD. From:16.07.2007To:

Type of the generally beneficial services
a / vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry detí, mládeže a dospelých
b / organizovanie, odborných školení v rámci vzdelávania dospelých v oblasti dopravy, logistiky, bezpečnosti, záchranárstva, pozemného staviteľstva, manažmentu v oblasti ťažby a spracovania nerastných surovín
c / organizovanie seminárov, konferencií, sympózií, rekvalifikačných kurzov v rámci vzdelávania dospelých
d / vzdelávanie detí, mládeže, dospelých a zdravotne postihnutých občanov
e / tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
f / tvorba a ochrana životného prostredia
g / ochrana a podpora zdravia občanov
h / zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt ako základ pre zdravšie žitie v obci

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |