znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Eko +, n.o. (skrátený názov E+, n.o.)
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887611
Seat
Zámocká 162/1, 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika
Website
Registration number
0195
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
05.06.2007
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • EKOTECHNIKA PLUS s.r.o. Michalovce
    Priemyselná 786/12, 07101 Michalovce
    IČO: 36198731
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • RNDr. Jozef Malý From:05.06.2007To:26.09.2007
  • Andrej Ferko From:26.09.2007To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Eko+, n. o. v rámci poskytovania všeobecne prospešných služieb bude poskytovať následovné druhy všeobecne prospešných služieb:

a) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
b) ochrana a tvorba životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
c) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
d) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
e) sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť,
f) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
g) poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |