znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zdravoinvest n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000637
Seat
A. Hlinku 1156/18, 05001 Revúca, Slovenská republika
Website
Registration number
17/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
03.07.2007
Date of cancellation
15.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Anna KarabinošováDeposit: 331.93 EUR
  • Ing. Ľudovít JolšvaiDeposit: 331.93 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Ľudovít Jolšvai From:13.06.2007To:15.07.2010

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je založená na:
a/ poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.
- poskytovanie poradenstva a opatrovateľskej starostlivosti klientov, zabezpečovanie
starostlivosti v koordinácii s inými ambulantnými a ústavnými zariadeniami
- pomáhanie v prevencii, terapii, rehabilitácii a ošetrovateľskom monitoringu
b/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- zabezpečenie služieb pre obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc
c/ tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- organizovanie kultúrnych podujatí
d/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- organizovanie rekvalifikačných kurzov
e/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
f/ služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- podpora regionálneho cestovného ruchu - vytvorenie turistickej informačnej kancelárie
g/ zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
- využitie alternatívnych zdrojov energie.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |