znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút rómskej verejnej politiky n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924869
Seat
Bagarova 4, 84101 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
222
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
31.05.2007
Date of cancellation
16.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Peter POLLÁK, PhD.
    born 20.04.1973
  • Štefan ŠARKÖZY

Statutory body: Director
  • Štefan ŠARKÖZY From:31.05.2007To:04.10.2010

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby v oblasti organizovania seminárov, školení, kurzov, exkurzií, prezentácií, podujatí a podobne so zameraním zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva,
- organizovanie kultúrnych, športových a osvetových podujatí
a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry v zmysle ust. § 3 písm. c) zák. č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov zameraných na celoživotné vzdelávanie. Formou drobných tlačovín zvyšovať záujem o vzdelanie, informácie a rozvoj, obnovu duchovných a kultúrnych hodnôt.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |