znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zachraňujeme životy, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582707
Seat
Školská 356/2, 04501 Moldava nad Bodvou, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/20/2007
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
24.05.2007

Founders (Legal persons)
 • Mesto Moldava nad Bodvou
  Školská 2, 04501 Moldava nad Bodvou
  IČO: 00324451
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Eva Sivoková From:22.05.2007To:10.10.2018
 • Mgr. Diana Hronecová
  born 28.10.1975
   From:11.10.2018To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- humanitná starostlivosť
- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
- doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež
- tvorba a ochrana životného prostredia
- poskytovanie sociálnych služieb
- podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- pripravuje a vydáva rôzne propagačné a výchovno-vzdelávacie materiály, publikácie a pod.
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- poskytovanie dopravnej zdravotnej služby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |