znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ZDRAVÝ VÝVOJ, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924800
Seat
Osuského 1651/34, 851 03 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Website
Registration number
216
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
02.05.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ján LACKOVIČDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Ján LACKOVIČ
    born 17.06.1947
     From:02.05.2007To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby v oblasti organizovania rôznych kultúrnych, športových, osvetových a spoločenských podujatí za účelom efektívneho a racionálneho využívania voľného času,
- služby v oblasti organizovania školení, seminárov, kurzov, prezentácii, súťaží,
- služby v oblasti osvety zamerané na oblasť umenia, hudby, tanca, športu so zameraním na talenty a ďalšie služby v oblasti výskumu a vývoja vedecko-technických a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- poskytovanie informácii,
- spracovanie a realizácia projektov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |