znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NATURENERGIA, nezisková organizácia v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582651
Seat
Hlavná 22, 07901 Veľké Kapušany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/15/2007
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
17.05.2007
Date of cancellation
15.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Záujmové združenie právnických osôb pre rozvoj podnikania v regióne
  Hlavná 141/22, 07901 Veľké Kapušany
  IČO: 31263381
 • BODROGFERR s.r.o.
  Pribenická 52, 36177911 Kráľovský Chlmec
  IČO: 36177911
 • GLOBÁL s. r. o.Košice
  Buzulucká 22, 04022 Košice
  IČO: 00695491
Founders (Natural persons)
 • Andrej Fuksz
  born 28.09.1977
 • Ing. Imrich Molnár
  born 20.12.1949

Statutory body: Director
Persons for non-profit organisations are not listed

Type of the generally beneficial services
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |