znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nový domov Želiezovce, nezisková organizácia
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42052441
Seat
Komenského 667/36, 93701 Želiezovce, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-12/2007
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
12.04.2007

Founders (Legal persons)
 • MEDFIN-lízing, a.s.
  Nobelova 18, 83102 Bratislava
  IČO: 35826584
  Deposit: 3319.39 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Ivan Sklenka, CSc. From:12.04.2007To:22.06.2015
 • Ing. Kamil Majerník
  born 07.01.1955
   From:22.06.2015To:
  Description of the Procedure (policy):  samostatne

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
na plnenie vyššie uvedeného účelu bude organizácia poskytovať nasledovné služby:
a) bývanie
b) stravovanie
c) zaopatrenie
d) rehabilitačné služby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |