znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BONA FIDES, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42052351
Seat
Demandice 438, 93585 Demandice, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-3/2007
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
13.02.2007
Date of cancellation
15.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Eliška KollárováDeposit: 33.19 EUR
  • MUDr. František Horváth
    born 16.01.1971
    Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Bc. Gabriela Bachoreczová From:13.02.2007To:15.07.2008

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a duchovných hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |