znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EXIT, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000530
Seat
Závodná 1187/2, 98201 Tornaľa, Slovenská republika
Website
Registration number
7/2007
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
27.02.2007
Date of cancellation
15.07.2009
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ľuboslav Mičko
    born 10.04.1967
    Deposit: 99.58 EUR

Statutory body: Director
  • Ľuboslav Mičko From:08.02.2007To:15.07.2009

Type of the generally beneficial services
1. Poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení
2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa zák. č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov,
- ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti, lekárskej služby prvej pomoci, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby,
- poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
- služby na podporu zabezpečenia liečebno-preventívnej starostlivosti, primárnej ambulantnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, liečebnej starostlivosti pre dlhodobo chorých, geriatrickej starostlivosti, rehabilitačnej starostlivosti,
- zabezpečenie agentúrnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti
3. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- poskytovanie liečebno výchovnej starostlivosti,
- služby na podporu realizácie rehabilitačných kúr, cvičení a alternatívneho liečenia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |