znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"Aréna športu a kultúry" n.o. v likvidácii
Sídlo
Hlavná 367, 08212 Kapušany, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Prešov
IČO
37887505
Dátum vzniku
02.01.2007
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Mgr. Viliam Knapčok, Mirka Nešora 6392/61, 08001 Prešov

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Mgr. Viliam Knapčok, Mirka Nešpora 6392/61, 08001 PrešovOd: 02.01.2007Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby:

1/ Vytvorenie podmienok pre podporu masových športových a kultúrnych aktivít deti a ostatnej širokej verejnosti v našej obci a občanov z jej blízkeho okolia, ktorí by využívali rozsiahle priestory obecného parku a školského areálu na športovú a kultúrnu činnosť.

2/ Dosiahnuť motiváciu, u detí a mládeže, výsledkom ktorej je prispieť k posilneniu zdravia a zdravého životného štýlu.

3/ V rámci humanitárnej spolupráce pripravovať športové programy aj pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

4/ Organizovať športové a kultúrne podujatia a výstavy z tvorby ľudovej kultúry a tradícii našich predkov prostredníctvom učiteľov, žiakov a občanov obce.

5/ Zabezpečiť doplnkové vzdelávanie našich detí a mládeže v oblasti telesnej výchovy, športu a oblasti kultúrnohistorickej.

6/ Podporiť krúžkovú a mimo vyučovaciu aktivitu.

7/ Vytvárať materiálno technické podmienky pre realizáciu rekreačného športu a v kultúrnej oblasti.

8/ Zreálniť estetický vzhľad školy a obecného parku pri dodržaní jeho prírodných hodnôt.

9/ Eliminovať nedostatok pohybových aktivít mladých ľudí, ktorý sa výrazne začína negatívne prejavovať v rôznych oblastiach spoločenského života.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |