znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
CENTRUM NADANIA n. o. skrátený názov CENADA, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924745
Seat
Podzáhradná 49, 82107 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS-503/211/2007-NO
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
25.01.2007

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • PhDr. Jana JURÁŠKOVÁ, PhD.
 • Mgr. Michaela MARTINKOVÁ
 • Mgr. Martina MÁTYCHOVÁ
  born 24.08.1977

Statutory body: Director
 • PhDr. Jana JURÁŠKOVÁ, PhD. From:25.01.2007To:29.04.2008
 • Mgr. PhD. Martina Mátychová
  born 24.08.1977
   From:29.04.2008To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra :
- služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, besied, stretnutí,
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží prehliadok,
- organizovanie mimoškolskej činnosti,

služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb
so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti :
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |