znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924737
Seat
Hlavná 67/105, 900 61 Gajary, Slovenská republika
Website
Registration number
210
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
19.01.2007

Founders (Legal persons)
 • Obec GAJARY
  Hlavná 48/67, 90061 Gajary
  IČO: 00304743
  Deposit: 1659.69 EUR
 • Obec MALÉ LEVÁRE
  Malé Leváre 177, 90874 Malé Leváre
  IČO: 00309711
  Deposit: 1659.69 EUR
 • Obec VEĽKÉ LEVÁRE
  Štefánikova 747, 90873 Veľké Leváre
  IČO: 00310115
  Deposit: 1659.69 EUR
 • Obec KOSTOLIŠTE
  Kostolište 66, 90062 Kostolište
  IČO: 00304867
  Deposit: 1659.69 EUR
 • Obec STUDIENKA
  Studienka 364, 90875 Studienka
  IČO: 00310042
  Deposit: 1659.69 EUR
 • Obec ZÁVOD
  Sokolská 243, 90872 Závod
  IČO: 00310158
  Deposit: 1659.69 EUR
 • Obec JAKUBOV
  Jakubov 191, 90063 Jakubov
  IČO: 00304816
  Deposit: 1659.69 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Beáta REIFOVÁ From:19.01.2007To:01.08.2008
 • Hubert DANIHEL From:01.08.2008To:02.05.2018
 • Zuzana CAUNEROVÁ
  born 10.05.1979
   From:02.05.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- informačné služby prostredníctvom internetu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |