znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra rozvoja ľudských zdrojov Park mládeže n. o. , skratka : ARĽZ PM n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582472
Seat
Bruselská 16, 04013 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/57/2006
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
14.12.2006
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • RNDr. Lýdia PlačkováDeposit: 16.59 EUR
  • PhDr. Milan KolcunDeposit: 16.59 EUR
  • Mgr. Milan MarinčákDeposit: 16.59 EUR
  • RNDr. Alena BobákováDeposit: 16.59 EUR
  • Mgr. Zuzana KrajcárováDeposit: 16.59 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Milan Marinčák From:13.12.2006To:

Type of the generally beneficial services
a / tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
b / ochrana ľudských práv a základných slobôd
c /vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
d / výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
e / tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
f / služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |