znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LINDA, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924630
Seat
Karpatské nám. 11, 83106 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
203
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
08.12.2006
Date of cancellation
16.07.2008
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Erika Rückschlossová
  born 09.12.1971
  Deposit: 33.19 EUR
 • Ing. Zuzana KORMANOVÁ
  born 04.10.1962
  Deposit: 33.19 EUR
 • Zuzana RUŽIČOVÁ
  born 01.09.1948
  Deposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
 • Helena MRAFFKOVÁ From:08.12.2006To:18.11.2008

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov:
- § 15 - opatrovateľská služba občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a kontaktu so spoločenským prostredím,
- § 12 - sociálne poradenstvo zamerané na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, zistenie príčin jej vzniku a na poskytnutie informácií o možnostiach riešenia sociálnej núdze najmä rodinám.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |