znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
Region Partner n.o.
Sídlo
Turá Lúka 33, 90701 Myjava, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Bratislava
IČO
37923391
Dátum vzniku
06.12.2006
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Ing. Pavol Horeš, Myjava 33, 90703 MyjavaVklad: 99.58 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Ing. Pavol Horeš, Turá Lúka 33, 90703 MyjavaOd: 01.12.2006Do: 29.08.2012
  • Tomáš Bruško, Goláňova 138/19, 90701 MyjavaOd: 30.08.2012Do: 01.05.2013
  • Milan Lazar, Horný rad 558/29, 90613 Brezová pod BradlomOd: 02.05.2013Do: 08.01.2015
  • Bc. Ján Mareček, Staromyjavská 685/9, 90701 MyjavaOd: 09.01.2015Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia poskytuje tieto všeobecne prospešné služby:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
c) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
d) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
e) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

a v tom sa zameriava najmä na:
- aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej , nadregionálnej a regionálnej spolupráce,
- spracovávanie a realizácia projektov na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti, tvorby a ochrany životného prostredia, výchovy a vzdelávania,
- prezentovanie a rozširovanie zvyklostí a tradícií regiónu,
- organizovanie činností a poskytovanie služieb v oblasti výchovno-vzdelávacích procesov,
- zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií a poradenstva pri tvorbe, implementácii a monitoringu rozvojových projektov,
- prezentovanie tradícií prostredníctvom výstav, exkurzií a seminárov,
- poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva v oblasti štrukturálnych fondov,
- organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v horeuvedených oblastiach

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |