znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Za rozvoj obcí, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887467
Seat
Bardejovská 358/7, 08901 Svidník, Slovenská republika
Website
Registration number
0180
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
30.11.2006
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Peter PetriskoDeposit: 1659.69 EUR
  • Ing. Miron MikitaDeposit: 1659.69 EUR

Statutory body: Director
  • JUDr. Helena Petrisková From:30.11.2006To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti:

- služby na podporu regionálneho rozvoja,
- poradenstvo pri spracovávaní projektov na získanie finančných prostriedkov pre rozvoj obcí z domácich a zahraničných fondov, hlavne fondov EÚ,
- poradenstvo v oblasti vzdelávania starostov, primátorov a ostatných pracovníkov miestnej samosprávy za účelom zvyšovania ich právneho vedomia,
- poskytuje právne poradenstvo v oblastiach prechodu kompetencií na samosprávu,
- poradenstvo v rámci spracovania všeobecne záväzných nariadení, smerníc, pokynov a pod.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |