znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KDE JE VÔĽA TAM JE CESTA, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42052319
Seat
Dolnohorská 2822/72, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-39/2006
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
24.11.2006
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Radoslav Komlóši
    born 16.02.1973
    Deposit: 6.63 EUR
  • Ing. Ladislav SailerDeposit: 6.63 EUR
  • Ing. Radovan KupkaDeposit: 6.63 EUR
  • Ing. František KozárDeposit: 6.63 EUR
  • Ing. Juraj KristofčákDeposit: 6.63 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Juraj Kristofčák From:24.11.2006To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |