znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kaštieľ Krásna n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582405
Seat
Námestie sv. Cyrila a Metoda 2, 04018 Košice-Krásna, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/50/2006
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
21.11.2006

Founders (Legal persons)
 • Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krásna nad Hornádom
  Žiacka 17, 04018 Košice
  IČO: 31998186
  Deposit: 33.19 EUR
 • Mestská časť Košice-Krásna
  Opátska 18, 04018 Košice
  IČO: 00691020
  Deposit: 33.19 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • JUDr. Marek Kažimír From:21.11.2006To:29.09.2015
 • Ing. Terézia Vysocká, PhD. From:30.09.2015To:11.10.2016
 • Ing. Peter Tomko
  born 12.01.1970
   From:12.10.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať podľa § 2 zák. NR SR č. 213/21997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zmien a doplnkov služby zamerané na podporu tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |