znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Galéria PEGAS, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42052297
Seat
Palatínova 16, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-37/2006
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
25.10.2006
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Agneša Baloghová
    born 21.11.1965
  • JUDr. Peter VámosiDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Agneša Baloghová From:25.10.2006To:16.07.2007

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Galéria PEGAS, n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |