znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národný Trust n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42000408
Seat
Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
239
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
26.10.2006

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Mgr. Michaela CHALUPOVÁDeposit: 16.59 EUR
 • Ing. Peter TÁBORSKÝDeposit: 33.19 EUR
 • Ing. Martin KOVÁČ
  born 24.03.1972
  Deposit: 16.59 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Peter TÁBORSKÝ From:02.10.2006To:24.10.2007
 • Michaela CHALUPOVÁ From:24.10.2007To:15.12.2008
 • Mgr. Michaela KUBÍKOVÁ
  born 05.04.1972
   From:11.12.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom zabezpečenia udržateľnej ochrany, využitia a spoločenského uplatnenia kultúrneho a prírodného dedičstva pre verejné blaho Slovenska a jeho občanov:
- odborné a výskumné služby v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho a prírodného dedičstva,
- konzultačné služby vlastníkom, správcom a užívateľom historických objektov a štruktúr, vrátane orgánov a inštitúcií štátu a samosprávy,
- služby v oblasti organizovania seminárov, školení, konferencií, výstav, prezentácií
a ďalšie služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva so zameraním aj na regionálny rozvoj:
- služby zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia formou dlhodobej ochrany predmetov, objektov a územných celkov, krajinných a historických štruktúr,
- služby zamerané na poskytovanie informácií, interpretáciu a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva krajiny.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |