znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum kontinuálneho vzdelávania, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37924567
Seat
Ružinovská 5, 82101 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
196
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
26.09.2006
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Anna SZUHOVÁDeposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Ľubica DUGOVIČOVÁ From:26.09.2006To:23.07.2008

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt a to najmä:
- služby v oblasti organizovania seminárov, školení a služby zamerané na spracovanie projektov z fondov EÚ a iných medzinárodných zdrojov,
- služby zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov a rovnosť príležitostí,
a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry v zmysle ust. § 3 písm. c) zák. č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov zamerané na celoživotné vzdelávanie a rozvoj znalostnej spoločnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |