znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Združenie na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37923323
Seat
HBP, a.s., Baňa Nováky, o.z., časť BC 1/1, 97205 Sebedražie, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/104-15/2006
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
13.09.2006

Founders (Legal persons)
 • Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
  Matice slovenskej 10, 97101 Prievidza
  IČO: 36005622
Founders (Natural persons)
 • Vladimír Považan
  born 27.07.1947
 • Ing. Zdenka Balážová

Statutory body: Director
 • Vladimír Považan From:13.09.2006To:13.09.2009
 • Vladimír Považan From:06.08.2010To:08.10.2013
 • Vladimír Považan From:09.10.2013To:09.10.2016
 • Vladimír Považan
  born 27.07.1947
   From:12.05.2017To:20.11.2017
 • Ing. Michal Oršula
  born 07.07.1960
   From:21.11.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby spočívajúce v:

a) ochrane, obnove a prezentácii kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva vyplývajúcich z tradície uhoľného baníctva v regióne hornej Nitry
b) prevádzkovaní Hornonitrianskeho banského skanzenu s odborným zameraním na históriu a súčasnosť uhoľného baníctva na území Slovenska, najmä v regióne hornej Nitry

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |