znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"Nezisková organizácia za kultúru a rozvoj POD VÁHOM" v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42052246
Seat
Novozámocká cesta 2/3862, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-32/2006
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
19.09.2006
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Agrospol - trade, spol. s r.o.
  Práce 6/8, 94501 Komárno
  IČO: 34098607
  Deposit: 16.59 EUR
 • AJCOR SLOVAKIA, spol. s r.o.
  Novozámocká cesta 2/3862, 94501 Komárno
  IČO: 36546304
  Deposit: 16.59 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Eugen Horváth From:19.09.2006To:16.07.2007

Type of the generally beneficial services
a) tvorba a ochrana životného prostredia - činnosť sa zameria na generovanie a realizáciu projektov, ktoré riešia problematiku aktívnej ochrany prírody, životného a pracovného prostredia
b) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a tradícií - projekcia a realizácia činnosti v predmetnej oblasti
c) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, vrátane organizovania telesnej výchovy a športu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |