znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
REFUGIUM, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37923285
Seat
Súvoz 739, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/101-12/2006
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
30.08.2006

Founders (Legal persons)
 • Občianske združenie Refugium
  Súvoz 739, 91101 Trenčín
  IČO: 34059946
  Deposit: 33.19 EUR
 • Nadácia J. Murgaša
  Čajakova 28, 83101 Bratislava
  IČO: 31787312
  Deposit: 33.19 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Vladimír Chlebana From:01.09.2009To:25.10.2011
 • JUDr. Ivana Hudecová From:26.10.2011To:31.07.2016
 • Danka Holbová
  born 20.07.1977
   From:01.08.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti:

a) zdravotnej starostlivosti
a v tom najmä:
(1) poskytovanie komplexnej paliatívnej starostlivosti formou ústavnej zdravotnej starostlivosti osobe s chronickou nevyliečiteľnou, a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, ktorá spravidla vedie k smrti v neštátnom zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje v zmysle ustanovení zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |