znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"SPECTRUM n.o." v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887327
Seat
Puškinova 18, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0166
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
08.08.2006
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Renáta Kallová
  • Ing. Gregor Palčo

Statutory body: Director
  • Ing. Gregor Palčo From:08.08.2006To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia zabezpečuje:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- ochrana ľudských práv a slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti
- tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva
- vykonávanie sprostredkovania zamestnania a práce
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
- výskum, vývoj, vedecko-technické a informačné služby
- poradensko-konzultačnú činnosť, propagáciu a reklamu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |