znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ERUDITIO SG, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37887301
Seat
Štefánikova 766/64, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Website
Registration number
164/2006
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
18.08.2006

Date of liquidation start
31.10.2018
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Martin Polák

Statutory body: Director
  • RNDr. Eva Čajková From:18.08.2006To:30.10.2018

Type of the generally beneficial services
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej a jazykovej kultúry:
- rozvoj počítačových zručností: pobyty, výmenné stáže, kurzy
- rozvoj jazykových zručností: zahraničné pobyty, výmenné stáže, kurzy
- rozvoj telesnej kultúry: športové podujatia, súťaže, kurzy


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |