znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ENTER, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582251
Seat
Štúrova 18, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/35/2006
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
25.07.2006
Date of cancellation
16.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Telegrafia, a. s.
    Lomená 7, 04001 Košice
    IČO: 17081386
    Deposit: 165.96 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Iveta Orbánová From:25.07.2006To:

Type of the generally beneficial services
a / vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, kurzy celoživotného a ďašieho vzdelávania so špeciálnym dôrazom najmä na vedomosti, zručnosti a schopnosti podporujúce znalostnú spoločnosť
b / výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby - príprava výskumných a vývojových projektov hlavne z oblasti informačných a komunikačných technológií a pre podporu regionálneho rozvoja
c / služby na podporu regionálneho rozvoja-poskytovanie konzultačných a poradenských služieb v oblasti tvorby, implementácie a manažovania projektov na podporu všestranného rozvoja

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |