znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Záchrana a obnova NKP - Drevené chrámy pod Duklou, n.o., skrátený názov Záchrana a obnova NKP pod Duklou, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
36167568
Seat
Krajná Bstrá 39, 09035 Krajná Bystrá, Slovenská republika
Website
Registration number
0007
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
06.08.1998
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mária Turišinová
  • Jaroslav Popovec
    born 11.02.1962

Statutory body: Director
  • Mária Turišinová From:06.08.1998To:

Type of the generally beneficial services
Tvorba a ochrana životného prostredia
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |