znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"HOREC", n.o.
Sídlo
ADOS, Dostojevského 2607/22, 05801 Poprad, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Prešov
IČO
37886878
Dátum vzniku
24.08.2005
Dátum zániku
20.04.2012

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Ing. Anna Harabinová, Hraničná 656/1, 05801 Poprad
  • Ing. Jozef Poráč, Popradská 700/24, 05801 Spišská Teplica
  • Ing. Jozef Celušák, Utekáč 1304, 06201 UtekáčVklad: 165.96 EUR
  • Ing. Emil Celušák, Slobody 306/29, 98701 PoltárVklad: 165.96 EUR
  • Viera Plačková, Jesenná 3239/11, 05801 PopradVklad: 165.96 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Viera Plačková, Jesenná 3239/11, 05801 PopradOd: 24.08.2005Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
a) opatrovateľská služba (§ 15 zákona o sociálnej pomoci)
b) organizovanie spoločného stravovania (§ 16 zákona o sociálnej pomoci)
c) prepravná služba (§ 17 zákona o sociálnej pomoci)
d) starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
- domove sociálnych služieb (§ 20-23 zákona o sociálnej pomoci)
- domove dôchodcov (§ 24 zákona o sociálnej pomoci)
- rehabilitačnom stredisku (§ 33 zákona o sociálnej pomoci)
- domove - penzióne pre dôchodcov (§ 34a zákona o sociálnej pomoci)
- klube dôchodcov (§ 35 zákona o sociálnej pomoci)
- jedálni pre dôchodcov (§ 36 zákona o sociálnej pomoci)
- práčovni (§ 38 zákona o sociálnej pomoci)

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |