znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NAPOP n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37986686
Seat
Pavla Hlbinu 20, 91701 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-73/2006
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
12.06.2006
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jarmila Hacajová

Statutory body: Director
  • Ľudovít Hacaj From:12.06.2006To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a to :

- organizovanie letných pobytových táborov pre rodiny
s autistickými deťmi
- organizovanie vzdelávania dobrovoľníkov n.o. o
autizme
- organizovanie stretávania rodín s autistickými deťmi
za účelom výmeny skúseností
- individuálna práca s autistickými deťmi

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |