znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nádej - Myšľa n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35582162
Seat
Nižná Myšľa 104, 04415 Nižná Myšľa, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/26/2006
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
19.05.2006
Date of cancellation
17.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Obec Nižná Myšľa
  Nižná Myšľa , 04415 Nižná Myšľa
  IČO: 00324493
 • EURODOMOS a.s.
  Alžbetina 9, 04001 Košice
  IČO: 36575631
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • JUDr. Jozef Vaško From:19.05.2006To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |