znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kamas - Chceme n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37983962
Seat
1. mája 194/32, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Website
Registration number
8/06
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
19.04.2006
Date of cancellation
16.07.2007
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Dáša Balážová
    born 03.10.1968

Statutory body: Director
  • Dáša Balážová From:19.04.2006To:15.07.2007

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Kamas - Chceme n. o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- podpora a rozvoj vzdelávania,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- služby na podporu regionálneho rozvoja.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |